fredag, december 26, 2003

DEMOKRATISKA PRESIDENTKANDIDATER

I senaste numret av Tempus (#51/52), så var det en artikel med rubriken, "Deans rivaler inriktar sig på primärvalen i februari". Jag kommer att gå igenom de olika kandidaterna i början av nästa år. Gå till Kausfiles för vidare information.

Root Causes av Cox & Forkum.

fredag, november 07, 2003

fredag, september 26, 2003

tisdag, september 23, 2003

TERRORISTEN YASSIR ARAFAT

Här är Henrik Unnés insändare Arafat bör skjutas (2003-09-14):

ARAFAT BÖR SKJUTAS

Israel bör inte landsförvisa PLO-ledaren Arafat.

Israelerna borde skjuta honom istället. Han är en hängiven mördare. Sådana som han låter sig inte omvändas. Så länge som Arafat får leva kommer han att vara en dödsfiende till Israel, och den frihet som Israel står för.

Stay of Execution

Kolla in John Cox & Allen Forkums bok, Black & White World.

Om du vill få en bra överblick av Israels historia, gå till ConceptWizard.com. [Tipstack till C.W.] Läs om Yassir Arafats (Mohammed Abdel-Raouf Arafat As Qudwa al-Hussaeini) släkting Haj Amin al-Husseini, på sidan PalestineFacts.org.

onsdag, september 10, 2003

söndag, september 07, 2003

SOCIALISM ÄR PLUNDRING

Henrik Unnés insändare, Socialism är plundring (2003-09-06). Stöd Lukeion genom att klicka på följande länk: The Black Book of Communism: Crimes,...

Socialister är inte mästare på konsten att producera. De är istället mästare på konsten att plundra.

Detta bevisas bl a av boken "Le livre noir du Communisme: Crimes, terreur, répression" som skrevs av ett halvt dussin européiska intellektuella och publicerades i Frankrike 1997. På svenska betyder titeln - "Kommunismens svarta bok: brott, terror, förtryck". Undertecknad har nyligen läst den engelska översättningen av boken, publicerad av Harvard University Press.

Författarna till boken har gått igenom arkiven i Ryssland som öppnades efter Sovjetunionens kollaps. Boken presenterar en lång rad avslöjande citat ur dokument och brev.

Det framgår att Lenin och hans kumpaner var plundrare redan från början. Redan under inbördeskrigets första skede 1918 konfiskerade Lenins trupper mat från de ryska bönderna. De kommunistiska trupperna producerade inget själva så stadsbefolkningarna skulle ha svultit ihjäl om inte de kommunistiska trupperna rövade mat från den omkringliggande landsbygden. Bönderna ville förstås behålla resultatet av sin produktion så kommunisterna blev hatade av bönderna. Och bönderna gjorde motstånd.

Men Lenin hade en "lösning" på detta problem. I ett meddelande till Tsyurupa, Folkets livsmedelskommissarie, den 8 augusti 1918 instruerade Lenin Tsyurupa att utfärda en order om att - "i alla spannmålsproducerande områden skall 25 namngivna gisslan från de mest välmående av den lokala befolkningen plikta med sina liv för alla eventuella misslyckanden med att uppfylla rekvisitionsplanen".

Kommunisterna gjorde "rekvisitionerna" successivt mera och mera välorganiserade. År 1919 infördes ett system där, enligt Svarta boken - "Varje provins, distrikt, volost och by fick krav på sig att överlämna till staten en kvot som fastställdes i förväg enligt uppskattningar om skördens storlek ... Bara när hela byn hade uppfyllt sin kvot började myndigheterna distribuera kvitton som tillät innehavarna att köpa tillverkade varor, och även då tillfredsställdes bara omkring 15% av människornas behov."

Men problemen för kommunisterna blev bara större och större. Socialiseringen av fabrikerna i städerna ledde till produktionsminskningar i industrin. Vilket gjorde det allt svårare för regimen att ge bönderna några tillverkade varor i utbyte mot maten de ville ta från bönderna för att inte arbetarna i städerna skulle svälta.

Säkerhetspolisen Tjekan rapporterade till regeringen den 16 december 1919 - "På senare tid har livsmedelskrisen förvärrats, och de arbetande massorna svälter. De har inte längre tillräckligt med fysisk styrka för att fortsätta att arbeta, och allt oftare är de frånvarande som följd av kyla och hunger. I många av de metallurgiska företagen i Moskva är arbetarna desperata och beredda att vidta vilka åtgärder som helst - strejker, upplopp, revolter - om inte någon lösning på dessa problem hittas omedelbart".

Kommunisternas "lösning" var en kombination av två åtgärder - hårdare ransonering av maten i städerna och brutalare rekvirering av mat på landsbygden.

Lenin skrev till Trotsky den 1 februari 1920 - "Brödransonen måste reduceras för alla som inte arbetar i transportsektorn, eftersom den sektorn är så viktig just nu, och den (ransonen) måste ökas för dem som arbetar i denna sektor. Om det måste vara så, låt då tusentals dö som följd, ty landet måste räddas".

Men ju "effektivare" kommunisterna blev på att lägga beslag på böndernas mat desto mera fick bönderna svälta. Gång på gång bröt bonderevolter ut under åren 1919-1922. Kommunisterna kunde slå ner dem alla pga bättre beväpning. Kanoner och kulsprutor slog lätt högafflar.

Bönderna hade ingen utväg. Författarna skriver i Svarta boken -"Bolsjevikledaren Antonov-Ovseenko, som ledde repressionen av bonderebellerna i Tambov, erkände senare att om rekvisitionsplanerna under 1920 och 1921 hade genomförts enligt instruktionerna hade det inneburit en säker död för bönderna. I genomsnitt hade de då fått kvar ca 20 kilo spannmål och ca 30 kilo potatis per person per år - ca en tiondel av minimibehovet för att överleva".

Efter ett par år upphörde revolterna därför att bönderna hade blivit utmattade av svälten och lidandet.

Utvecklingen i Sovjetunionen var mycket logiskt. Ty socialismen är till sin natur "omfördelning" - dvs plundring satt i system. Makthavarna i Sovjetunionen utplundrade sitt folk med naket våld. Politikerna i Sverige och resten av de idag halvsocialistiska välfärdsstaterna utplundrar sina medborgare med skatter. Bönderna i Sovjetunionen avrättades om de ertappades med att gömma undan mat ute i skogen. Medborgarna i Sverige slängs i fängelse om de ertappas med att gömma undan pengar medelst skattefusk.

Det finns förstås många skillnader mellan fd Sovjetunionen och dagens välfärdsstater. Men grundprinciperna är dessamma. Socialismen förkastar idén om den enskildes egendomsrätt. Helt följdriktigt betyder socialismen inget annat än legaliserad stöld. Skillnaden mellan socialdemokraterna och kommunisterna är att de förra är som ficktjuvar medan de senare är som beväpnade bankrånare.

tisdag, augusti 26, 2003

"TRYCKFEL" I GÖTEBORGS-POSTEN?

Tror ni att G-Ps reporter, Britt-Marie Mattsson, råkade få med ett tryckfel i artikeln, Konservativa stöttar Schwarzenegger:

"Och det finns värre moraliskt förfall i det republikanska fältet med en porr-kung som en av kandidaterna."

Om det är Larry Flynt som åsyftas i ovanstående citat, så måste han nyligen ha bytt parti... För mer information, kolla in följande lista: October 7, 2003 Statewide Special Election Certified List of Candidates.

söndag, augusti 10, 2003

DET VERKLIGA USA

Här är ett boktips för er som är intresserade av Amerika. Läs Olof Murelius bok, Det verkliga USA. Elise Claeson på Amerikabrev.nu har skrivit en del om boken.

Här är ett citat från boken:

"Den amerikanska friheten är djärvare. Aldrig tidigare hade ett folk blivit uppmanade att i så hög grad tro på sig själva och sina medmänniskor. Denna frihet - den nya friheten i den Nya Världen - är i huvudsak grundad på två saker, som båda är ett uttryck för grundfädernas insikter:" [sid. 179-180, "Avslutning: Det okända USA". 2001 Olof Murelius, Carlsson Bokförlag, ISBN 91 7203 398 3.]

lördag, juli 19, 2003

RUMSFELD FELCITERAD I SVENSKA DAGBLADET

Det är inte bara Paul Wolfowitz som har blivit felciterad. Denna gången är det Donald Rumsfeld som har blivit "slagpåse" i debatten om kriget i Irak. Läs först artikeln, Citaten förföljer Blair och Bush efter kriget, som är skriven av Karin Henriksson, SvD:s korrespondent i Washington. Läs sedan Mårten Barcks kritiska inlägg, Vilseledande citat i SvD-artikel.

tisdag, juli 08, 2003

onsdag, juni 18, 2003

OLJE-TJUVAR

Henrik Unné's insändare, Olje-tjuvar (2003-06-15):

De politiska härskarna i Saudiarabien är stolta över sin iver att upprätthålla den islamska religionens regler och traditioner. De vill framstå som trogna, rättviseälskande muslimer.

En regel som ingår i Islam är att man inte ska stjäla. Härskarna i Saudiarabien tillämpar denna regel i sitt rättssystem. De är så nitiska att de t o m låter hugga av händerna på tjuvar.

Men om Saudiarabiens ledare ville vara RIKTIGT nitiska motståndare till tjuveri borde de låta hugga av sina EGNA händer. Härskarna i Saudiarabien genomförde nämligen en jättelik stöld själva på 1950-talet.

Då stal de en oljeutvinningsindustri som var värd många miljarder dollar. Denna industri tillhörde inte saudiaraberna. Oljeutvinningsindustrin i Saudiarabien hade nämligen byggts upp av amerikanska oljebolag. De amerikanska oljebolagen hade prospekterat efter oljan, de hade borrat oljebrunnarna, de hade byggt oljeledningarna, de hade byggt utskeppningshamnarna.

Oljeutvinningsindustrin i Saudiarabien var därför de amerikanska oljebolagens rättmätiga egendom. Det var de som hade gjort oljan till ett ekonomiskt värde. Utan de amerikanska oljebolagen hade oljan bara förblivit en värdelös sörja liggande i marken. De multinationella oljebolagen, inte araberna, skapade oljerikedomarna i Saudiarabien.

Men muslimerna protesterade inte när Saudiarabiens härskare stal oljefälten. Och de muslimska massorna agiterar inte idag för att oljefälten ska lämnas tillbaka till sina rättmätiga ägare. Så det är fel att tro att Islam, eller någon annan religion för den delen, kan utgöra en grund för en rättstat. Härskare som stöder sin makt på en religion kommer alltid att hyckla. Religion är nämligen till sin natur irrationell.

Enligt Islam härrör alla moraliska regler från Allah - via profeten Mohammed. Och Mohammed hade aldrig bevisat att hans påstådda uppenbarelser var sanna. Eftersom de inte är grundade i verklighetens fakta kan inte enskilda muslimer kontrollera huruvida reglerna tillämpas på "rätt" sätt genom att på egen hand titta på verkligheten. De får bara lita på en auktoritet. Och auktoriteten är makthavarna.

Så om makthavarna i Saudiarabien säger att oljan tillhör dem bara för att Allah har placerat oljan på saudiarabisk territorium kan ingen säga emot - om de inte vågar ifrågasätta och utmana Islam. Vilket de amerikanska politiska ledarna inte vågade göra på 1950-talet.

Stölden av de saudiarabiska oljefälten visar att religion inte skapar rättvisa.

"FREDS"-RÖRELSEN UPPMUNTRAR TERRORISMEN

Henrik Unnés insändare, "Freds"-rörelsen uppmuntrar terrorismen (2003-06-15):

"Freds"-rörelsen vill inte att USA ska föra krig mot stater som stöder terrorism riktad mot USA. "Freds"-aktivisterna säger att - "Våld föder bara mera våld". De säger att om USA dödar terrorister och dem som stöder terrorister kommer terrorismen bara att öka. Resonemanget är att om USA dödar muslimska terrorister kommer andra muslimer att bli arga och kommer själva att börja mörda amerikanare också för att hämnas.

"Freds"-rörelsen har fel. Eftergifter gagnar alltid ondskan. Se bara på effekterna av den svenska polisens vägran att använda våld när "Reclaim the streets" ställde till kravaller i Stockholm. Polisledningen ville inte "provocera" kravallmakarna. Så de gav poliserna order att bara stå bredvid och titta på medan ligisterna krossade glasfönster, vandaliserade bilar och stal från affärer.

Detta "icke-våld" satte inte stopp för kravallerna. "Reclaim the streets"-folket blev bara uppmuntrade. Och satte igång nya kravaller vid senare tillfällen - när de såg att det var riskfritt.

"Icke-våld" har även prövats och misslyckats i konflikten mellan Israel och PLO. Varje gång USA har tvingat Israel att förhandla med PLO istället för att slå tillbaka med våld har terrorismen ökat, inte minskat. Den första "fredsprocessen" på 1990-talet följdes av "intifadan". Senare försök till förhandlingslösningar har följts av vågen av självmordsbombare.

Nu har USA åtgärdat hotet från Husseinregimen i Irak. Det är ett steg framåt. Nu gäller det för USA att åtgärda de övriga staterna som sponsrar terrorismen och hotar friheten - framförallt Iran, Syrien och Nordkorea.

torsdag, juni 12, 2003

SKAM ÖVER "FREDS"DUVORNA

Jag har fått Henrik Andersons insändare, Skam över ”freds”duvorna (2003-04-15). Den har publicerats i SvDs pappersupplaga, men jag kan inte hitta någon länk till den på deras hemsida.

Det är med ett varmt medkännande jag ser bilder från Irak föreställande lyckliga människor. Befriade efter årtionden av hård diktatur. Det är svårt att överhuvudtaget föreställa sig hur det har varit att leva i ett samhälle som är totalt präglat av våld och hopplöshet.

Ännu svårare är det att förstå sig på den europeiska opinion som krävt ett stopp på USAs aktion i Irak. Dessa människor som marscherat på våra gator under röda fanor och skanderat ”Bush - mördare” och ”Stoppa kriget i Irak”. Det är inte möjligt för dessa människor att gömma sig bakom argument om okunskap eller om att alla handlingsalternativ varit lika dåliga. Alla visste att Saddam var en galning. Alla visste att det enda sättet att bli av med Saddam är med hjälp av vapenmakt. Världens samlade diplomater och hårda ord skulle aldrig kunna rubba på en människa som totalt byggt sin tillvaro på makt, svek och våld. Demonstranterna har heller aldrig varit intresserade av fred eller av att befria det irakiska folket. Det som förenade dem var hatet mot Amerika och kapitalismen. Se bara vilka fanor och symboler de gick under. Hammaren & skäran, röda stjärnan, Lenin, Che Guevarra och Öcalan kan knappast tjäna som symboler för pacifism.

Visst har det dött tusentals oskyldiga civila i kriget. Men vilket var alternativet? Att låta Saddam och hans söner plåga och svälta ihjäl miljontals människor i ytterligare flera decennier.

Det är tur för det irakiska folket att USA finns. Ett land som vågar syna en ynklig diktators bluffspel. Som inte bara pratar, utan som också har vett att handla. Hade världen bara varit befolkad av fega och antiamerikanska politiker som Anna Lindh, Jacques Chirac och Gerhard Schröder hade det varit fritt fram för Saddam och hans själsfränder.

- Tack USA. Det skulle jag, och säkert miljoner irakier med mig, vilja säga.

Men det är nu det riktigt svåra börjar. Att göra Irak till ett land värt att leva i. Det kommer inte att gå fort och det kommer inte att vara enkelt. Om USA tar på sig huvudansvaret för återuppbyggnaden hade det varit bra. FN är oförmöget att handla, bakbundet som det är av skrämda diktaturer och fega demokratier.

Jag gläds med irakierna. Framtiden är er.

INTERVJU MED FÖRLORAREN HANS BLIX, DEL II

Här är ytterligare en intervju med Hans "Ignorance is" Blix. [Via InstaPundit.]

söndag, juni 08, 2003

WOLFOWITZ

Biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz har blivit felciterad ett flertal gånger den senaste tiden. Kan det vara så att flera europeiska journalister såg en chans att sprida anti-amerikanska känslor genom att hoppa på en av "hökarna" i den amerikanska regeringen? Gå till The Belgravia Dispatch för klara fakta angående vad Paul Wolfowitz verkligen har sagt.

Läs också:
Wolfowitz Reasserts Iraq War Was Not About Oil.
Transcript: Colin Powell Talks WMD on Fox News Sunday.

onsdag, juni 04, 2003

SOCIALISMENS INFLYTANDE

Henrik Unnés insändare, Socialismens inflytande:

Socialismens inflytande har medfört mycken ondska. Dagens parasitism, förtryck och terrorism i Mellanöstern är ett exempel. Orsaken är att det är oljan i Mellanöstern som finansierar ovannämnda parasitism, förtryck och terrorism. Och det beror i sin tur på att oljan har hamnat i händerna på regeringarna i Mellanöstern.

På 1950-talet nationaliserades oljefälten i Mellanöstern. Detta var en jättelik stöld. Det var nämligen de amerikanska och europeiska oljebolagen som hade gjort oljan i Mellanöstern till ett ekonomiskt värde. Det var ju oljebolagen som hade prospekterat efter oljan, som hade borrat oljebrunnarna, som hade byggt oljeledningarna, som hade byggt utskeppningshamnarna, osv. Oljeutvinningsindustrin i Mellanöstern var därför oljebolagens rättmätiga egendom. Utan oljebolagen hade oljan bara legat kvar i marken till ingen nytta.

Frågan är hur regeringarna i Mellanöstern kunde komma undan med sin stöld av oljefälten. Här kommer socialismens inflytande in i bilden. Det hade varit tämligen lätt för västländerna att förhindra stölden av oljefälten med militära medel. Regeringarna i sådana primitiva länder som Iran och Saudiarabien hade varit chanslösa mot USA och Storbrittanien. Men redan på 1950-talet, och t o m i USA, hade socialistiska idéer ett starkt inflytande i västländerna. När regeringarna i Mellanöstern började stjäla oljefälten vågade inte USAs och Storbrittaniens ledare skicka in sin militär för att försvara oljebolagens egendom. Om de hade gjort det hade ju den egna vänstern beskyllt dem för att skydda den rika storindustrin mot de fattiga arabländerna och det fattiga Iran. USAs och Englands politiker hade inte tillräckligt med civilkurage för att stå upp mot den vänsterdominerade massmedian och intelligentsian.

Ända sedan dess har regeringarna i Mellanöstern kunnat skinna västländerna och använda oljepengarna till ett svinaktigt frosseri i lyxkonsumtion och gigantiska inköp av vapen. Oljepengarna har finansierat såväl härskarnas marmorpalats, deras blodiga krig mot Israel och mot sina egna folk som deras stöd till mordiska terrorister. Sådana tyranner som Hussein och Khomeini hade inte kunnat ställa till så mycken skada om de inte hade förfogat över oljepengarna. Sannolikt hade de inte ens kommit till makten till att börja med om USA och Storbrittanien hade ingripit mot stölden av oljefälten.

Om de privata oljebolagen hade fått behålla sina oljefält hade intäkterna från dem i stor utsträckning gått till investeringar som hade ökat arabernas och iraniernas levnadsstandard. Men på grund av socialismens inflytande går oljepengarna till att finansiera terrorism och förtryck istället. Socialismen är onekligen ond.

söndag, maj 18, 2003

FIDEL CASTRO

För någon vecka sedan så gick jag igenom Brunnsparken i Göteborg och såg att en grupp militanta kommunister hade ett bokbord. De hyllade diktatorn Fidel Castro och hade parollen "USA imperialismen ut ur Irak" på en affisch. Jag frågade vad de tyckte om att deras "El Commandante" hade spärrat in cirka "75 politiska dissidenter, människorättsaktivister, och oberoende journalister". De sa att jag inte förstod hur bra det egentligen var i Kuba... Dessa militanta kommunister har nyligen öppnat en bokhandel i Göteborg som är knuten till den socialistiska tidningen "Militant" och bokhandeln "Pathfinder" som är bl.a verksamma i England. De har ofta ställt ut på den årliga bok & biblioteksmässan i Göteborg.

Det kanske inte är konstigt att bilden av Kuba är som den är, när det finns "nyttiga idioter" såsom Oliver Stone som kallar Fidel Castro för "one of the Earth's wisest people." [Via Boycott-Hollywood.net.]

Läs artikeln, Remembering Elian Gonzalez, av Scott Holleran.

fredag, maj 02, 2003

INTERVJU MED FÖRLORAREN HANS BLIX

Läs Der Spiegels intervju med Hans Blix i tidningen Tempus, nummer 18 (30 april - 7 maj).

UPPDATERING 2003-05-03: Visa vad du tycker, köp "Ignorance is Blix" prylar!

måndag, april 28, 2003

ISRAEL

Läs Per Ahlmarks krönika, En folkresning som blev Israel. [Tipstack till B-Å.H.]

FOX NEWS

Fox News har gått om CNN när det gäller tittarsiffror. [Tipstack till B-Å.H.] Det finns många sura reaktioner från europeiskt håll. Kastar inte BBC [länk via InstaPundit] "sten i glashus" när de anklagar Fox News för "partiskhet"? När får vi ett nyhetsalternativ i svensk TV?

måndag, april 21, 2003

DEMONSTRATIONER MOT REGIMEN I IRAN

I lördags var det demonstrationer mot regimen i Iran. Jag undrar varför organisationen "Folkets Mujahedin" är terroriststämplad. Jag skall göra lite research och återkomma angående detta. Om ni har någon förklaring eller ledtråd, var vänlig och skriv en kommentar eller skicka ett email.

UPPDATERING 2003-04-27: Läs THE MULLAHS IN IRAN på EGO.

DAGS FÖR SYRIEN?

Läs artikeln, USA riktar blickarna mot Syrien, i senaste numret av Tempus.

Jag undrar hur Ulf Erlingsson kan ha mage att jämföra George W. Bush med Adolf Hitler. Läs hans snurriga insändare, Dags för nästa krig?, på SvDs Brännpunkt. I pappersupplagan hade skribenten undertecknat med "Fil. Dr. i national geografi, Miami, Florida".

söndag, april 13, 2003

GÖRAN SKYTTE

Läs Göran Skyttes uppgörelse med antiamerikanismen i kolumnen, Även skarpa hjärnor kan tänka fel.

Här är ett bildbevis hur den "flummiga" kulturredaktionen på Sveriges Radio P1 illustrerar programmet (Observera att det är en stor bild!), Kulturimperialismen revisited.

SVAG UPPSLUTNING I DEMONSTRATIONSLEDEN

"Freds"rörelsen verkar inte ha lyckats att mobilisera de "onyttiga idioterna" i demonstrationsleden denna gång.

lördag, april 12, 2003

USA IN I IRAN!

Det är hög tid att USA tar sig an nästa terroristnation. Jag anser att det bör vara Iran. Titeln på denna post, är en drift med "freds"rörelsens slagord för dagens demonstrationer: "USA ut ur Irak". Gårdagens förstasida på G-P, hade en bild på den s.k. "mänskliga skölden", "Sigge från Borås". Hans "hjärtefråga" är att "försvara folkrätten". Sigge: Hur var det med de mänskliga rättigheterna i Irak under Saddam Husseins blodiga styre?

Kolla in Cox & Forkums redaktionella serieteckning, Civilians.

torsdag, april 10, 2003

VILKA STÅR BAKOM "FREDS"RÖRELSEN?

Man kan fråga sig vad för det är för motiv som ligger bakom "freds"rörelsen. Efter ni har läst intervjun med Sköld Peter Matthis från "nätverket mot krig", står det nog klart att det egentligen inte är "freden" de eftersträvar utan det är hatet mot USA som är drivkraften för kampanjen. Sköld Peter Matthis som har förflutet i FNL-rörelsen, har skrivit under en debattartikel där han uppmanar till en bojkott av amerikanska varor. Följande organisationer och partier medverkar i "nätverket": KPML(r), Palestinagruppen i Stockholm, Svensk-kubanska föreningen, Sveriges Kommunistiska Parti, Socialistiska partiet m.fl.. "Nätverket Stoppa USA:s krig" och "Koalitionen för Fred i Mellanöstern" är arrangörer i Göteborg. "Stoppakriget.nu" har en länk till "Svensk-Kubanska" föreningen. Kontaktpersonen Bengt Frejd är medlem i KPLM(r) och ordförande i idrottsklubben "Proletärens FF". "Stoppkriget.tk" har en länk till organisationen International A.N.S.W.E.R..

Finns det någon lämplig aktivitet man kan göra nu på lördag, den 12 april? Mitt förslag är att ni går ut och handlar amerikanska, brittiska, och israeliska varor.

PRO-USA & ISRAEL DEMONSTRATION I FINLAND

Från Karri Hannukkala:

I participated in a pro-USA, pro-war, pro-Israel demonstration in Helsinki, Finland.

There were 4(!) participants. We all had poster-sized paper USA flags and we had little Israeli flags attached on them. We walked short distances in the center of Helsinki holding the flags in front of us and stayed longer in couple of places. Total time spent was 1.5 hours.

People's heads really turned in trams and busses passing by when they saw us just standing there and holding the flags.

We had walked only about 100 meters when an Arab male attacked one of us by spitting and kicked the flag in his hands. We had ordered a police patrol to secure us but unfortunately it wasn't near enough at the moment to handle that situation. All the Arabian/middle-eastern looking males that came to "talk" to us were very aggressive and they had two basic "arguments": "F*** you!" and the other was showing the middle finger.

Other people that approached us were more civilized. We had little arguments with some leftists and lunatics. The most important thing however was that we were also greeted with joy and respect. Only by four people... but still, it was absolutely worth it. As one of them put it: "It is really nice to see that someone is also supporting the troops and the USA--thank you."

onsdag, april 09, 2003

ULF NILSON

Läs Ulf Nilsons funderingar i Sourze / Metro kolumnen, Ekonomin kan knäcka Bush.

PROTESTWARRIOR.COM

Kolla in ProtestWarrior.com. [Tipstack till B-Å.H. och länk via Little Green Footballs.]


AMERIKANSKA FÖRSVARET + HOLLYWOOD = SANT?

Det finns många exempel på hur underhållningsindustrin i Hollywood försöker motarbeta Amerikas krig mot Irak och andra terroristnationer, men artikeln, USA:s krigsmakt tar hjälp av Hollywood, visar på ett samarbete mellan försvaret och underhållningsindustrin. Jag tycker det var intressant att få veta att Paul Wolfowitz, biträdande försvarsminister, har suttit i leksaksföretaget Hasbros styrelse.

Länk: The Institute for Creative Technologies.

tisdag, april 08, 2003

NYHETS"KRIGET"

Läs artikeln, How the web makes 'desk-chair generals' of us all. (Redaktörens kommentar: Jag undrar om jag skall gå under beteckningen "skrivbordsstols general"?! ;)

MUNTHER AL-FADHAL

Munther al-Fadhal håller på att skriva Iraks nya författning.

THE POLITBURO

Läs Michael Moynihans träffande beskrivning av den svenska "freds"rörelsen och tidningspressen i artikeln, Admit It, You Were Wrong.

söndag, april 06, 2003

EXIL-IRAKIER DEBATTERAR MED EN "FREDS"AKTIVIST

Här är ett utdrag från talkradioshowen, Seattle KVI (570 AM), där en amerikansk exil-irakier debatterar med en "freds"aktivist från "United for Peace and Justice". [Tipstack till C.W. och länk via AboutTheWar.com.]

DEBATT PÅ SVENSKA DAGLADET

Jag har startat en ny tråd på Svenska Dagbladets Debattsida som jag gav rubriken, Vilket land står på tur efter Irak? Här är mitt inlägg:

Vilket land står på tur efter Irak?

Vilket land tycker ni att man skall attackera efter det att Irak är besegrat? Mitt förslag är Iran, eftersom det är terrorismens centrum. Ni har väl inte glömt dödsdomen (fathva) som utfärdades mot Salman Rushdie? Ni kan gå in och rösta på olika länder på: http://egoist.blogspot.com

Om ni vill stödja Amerikas självförsvar mot terroristnationer, skriv under uppropet på:
http://www.ipetitions.com/campaigns/support_america/

UPPROP!

Var vänlig och skriv under uppropet, Support America and the War Against Terrorist Nations. Tack!

WAR BLOGS

Läs artikeln, Best Of The War Blogs. Online diarists are flooding the Web with battle news, analysis and debate. [Via InstaPundit.]

MAURICIO ROJAS GÄSTKRÖNIKA I GÖTEBORGS-POSTEN

Läs Mauricio Rojas gästkrönika, Resolut aktion för freden.

STÖD DANMARKS ROLL I KRIGET

Efter att ha läst Jan Myrdals artikel, Bryt med Danmark, så är det på sin plats att visa att man stödjer Danmark och dess roll i kriget mot Irak. Här är en lista på de olika länder som är involverade i kriget och vad de bidrar med.

DEMONSTRATION MOT SADDAM HUSSEIN

Det blir en demonstration mot Saddam Hussein på söndag den 6 april, klockan 14:00. Plats: Sergels torg i Stockholm.

torsdag, april 03, 2003

ANDERS FOGH RASMUSSEN

Det är skönt att höra att det finns personer i ledande ställning som förstår att Israel är en oas i mellersta östern, och att landet är värt att försvaras. Läs artikeln, Danish PM rejects comparison between Israel and Iraq by Danish opposition. [Via Little Green Footballs.]

Relaterade nyheter: U.S. Allies Cautiously Redefine Roles.

DEBATT I DAGENS NYHETER

Läs Mauricio Rojas artikel, Liberalerna saknar mod. Han kräver att borgerligheten skall "sluta agera som Hamlet i Irakfrågan".

UPPDATERING 2003-04-04: DNs debattsida har publicerat mitt och Filip Björners inlägg.

"USA HAR MORALISK RÄTT TILL SJÄLVFÖRSVAR"

Det är uppfriskande att se att det finns individer som vågar ställa sig på Amerikas sida. Mauricio Rojas skall ha all heder av att han startar denna debatt om Sveriges pragmatiska inställning till kriget. Sverige har en lång tradition av att handla pragmatiskt p.g.a. den s.k. neutralitetspolitiken.

Amerika har en moralisk rätt att utöva självförsvar, eftersom det är ett land som är grundat på individens rättigheter. Irak är en diktaturstat som är en hot gentemot västvärldens frihet.
Personligen anser jag att man borde ha börjat med en attack mot Iran eftersom det är centrum för terrorismen. Ni har väl inte glömt dödsdomen (fathva) som utfärdades mot Salman Rushdie?

Om ni är intresserad att följa fortsättningen av kriget, gå till webbloggen Lukeion - http://lukeion.blogspot.com

Martin Lindeskog


"NEJ TILL FRED, JA TILL KRIG!"

USA leder ett befrielsekrig i Irak, som syftar till att sätta stopp för Saddams terror.
"Freden" under Saddam är avsevärt mycket blodigare och hemskare än befrielsekriget.
Vi bör därför säga: NEJ till "fred" och JA till befrielsekrig!
Jag har lagt ut en egen sajt på nätet som innehåller mitt personliga försvarstal för USA:s befrielsekrig i Irak. Kolla här:
http://www.rationella-argument.greatnow.com/

Filip Björner

FOX NEWS DISKUTERAS PÅ SVERIGES RADIO

Igår, onsdag, diskuterades det populära amerikanska nyhetsprogrammet Fox News i radioprogrammet Kulturnytt på Sveriges Radio P1. TV8 sänder Fox News, men även den arabiska kanalen, al-Jazeera.

Den bästa nyhetsbevakningen om kriget hittar du på Nätet. Här är några bra källor:

* Winds of Change.NET.
* The Command Post.
* Blogs of War.
* Defense Tech.
* The StrategyPage.

tisdag, april 01, 2003

måndag, mars 31, 2003

LUKEION MAILLISTA & KOMMENTARER

Om ni vill få besked när Lukeion är uppdaterad, fyll i er e-mail adress i rutan ["Enter your email address below to subscribe to Lukeion!"] till vänster. Tjänsten handhas av Bloglet. Ni får gärna kommentera på de olika inläggen. Klicka på "Comments" under varje post, så kan skriva en kommentar. Tjänsten handhas av YACCS.

DET ÄR ETT FÖRSVARSKRIG

Henrik Unnés insändare, Det är ett försvarskrig (2003-03-30):

USA har inte "angripit" Irak. Irak startade kriget och USA bara försvarar sig.

Den irakiska regimen har i åtminstone 20 år tränat, finansierat och härbärgerat en del av de terroristgäng som har mördat amerikanare och andra västlänningar

USA har utsatts för terrordåd gång på gång. Flera hundra amerikanska marinkårssoldater dödades eller skadades vid ett bombdåd i Beirut 1983, ett hundratal civila mördades när trafikflygplanet Pan Am 103 sprängdes över Skottland 1989, flera civila mördades när World Trade Center i New York utsattes för ett bombattentat 1993, några dussin amerikanska stridspiloter dödades eller skadades vid sprängningen av Khobar Towers i Saudiarabien 1996, flera hundra oskyldiga afrikaner och amerikanare mördades när USAs ambassader i Kenya och Tanzania sprängdes 1998, ett antal amerikanska flottister mördades vid bombattentatet mot fartyget USS Cole år 2000. Och ovanpå allt det kom illdådet den 11 september 2001.

Vid samtliga dessa attentat utom det sistnämnda vände USA andra kinden till. USA retalierade mot dessa angrepp med på sin höjd avfyrandet av någon enstaka kryssningsmissil. Regimerna som stod bakom terroristerna fick sitta kvar och fortsätta med sin ondska fram till år 2001. Terrordåden blev därför bara värre och värre.

Har USAs regering bevisat att just Husseinregimen stod bakom något visst terrordåd? Så vitt jag vet har inte USAs regering offentliggjort något bevis som specificerar just vilka av alla de skedda terrordåden Husseinregimen låg bakom.

Men det behövs inte. Blotta faktumet att Husseinregimen tränar, finansierar och härbärgerar terrorister överhuvudtaget gör den till en fiende till alla civiliserade stater.

Vi får hoppas att USAs politiska ledare nu har morskat upp sig och att det är slut med politiken att vända andra kinden till mot terrorister. Vi får hoppas att när kriget mot Irak är vunnet går USA vidare och tar itu med de övriga staterna som stöder terrorismen - som t ex Iran, Syrien och Libyen. Självförsvar är det enda alternativet till självmord när man handskas med sådan ondska som terrorismen.

FÖRSVARSTAL

Filip Björner har ställt samman följande försvarstal:

Försvarstal

Varför är USA:s välbehövliga krig i Irak välbehövligt? Här följer mina argument i ett kort försvarstal:

Grundorsak
1) Saddam Hussein är en notorisk mördare, torterare och förtryckare. Hans regim bygger från A till Ö på skräck, underkastelse och blind lydnad. (Detta är ett välkänt faktum. Men om någon – mot förmodan – tvivlar på det, så finns det minst elvatusen och kanske fler än tolvtusen flyktingar från Irak i Sverige som man kan ställa frågor till.)

Grundverkan
2) Så länge Saddam Hussein finns kvar vid makten kommer han att fortsätta att mörda kommunister, muslimer, kurder, assyrier, araber, judar, irakier, iranier och andra. Det finns bara ett sätt att stoppa honom. Med våld. (Ett exempel på det är att flygförbudszonerna i Södra och Norra Irak har räddat livet på många kurder [främst i norr] och andra personer [främst i söder] under 90-talets gång.)

Följdorsak
3) Om varje oskyldig människas rätt till livet skall respekteras, så måste Saddam Hussein oskadliggöras. Först efter det kan det irakiska folket -- efter 35 års skräckvälde -- få uppleva en smula demokrati, frihet och rättssäkerhet.

Följdverkan
4) Om ingen annan bryr sig om att göra det jobbet (eller inte kan eller inte vågar göra det), så bör varje människovän vara tacksam för att USA nu äntligen gör det. Det är inte en dag för tidigt.

Sammanfattningen av de fyra punkterna är att USA och Storbritannien (samt Spanien, Polen och Danmark) bedriver ett välbehövligt befrielsekrig i Irak. Fienden är den saddamistiska regimen och de som skall befrias är Iraks invånare.

Den som vill kommentera detta, eller diskutera saken vidare med mig, får gärna mejla mig. Jag finns här: filip.bjorner@chello.se

Filip Björner

Om ni vill läsa fler rationella argument, läs hela texten från början med start här: Är ordet "fred" en spottloska?

söndag, mars 30, 2003

USAS MILITÄR RÄDDAR LIV

Henrik Unnés insändare, USAs militär räddar liv(2003-03-24):

USAs militär får ca 9,5 miljarder kronor i anslag per dag. Det är väl använda pengar. USAs militär har räddat många gånger flera människoliv än vad världens samlade u-hjälp någonsin har gjort.

Tänk bara på alla miljontals människoliv som räddades därför att USA ingrep i Andra världskriget och stoppade Nazityskland och det då fascistiska Japan.

Tänk bara på alla miljontals liv som räddades därför att USAs "kärnvapensköld" hindrade det onda imperiet Sovjetunionen från att expandera ännu mera.

Tänk bara på alla liv som hade räddats i Nordkorea, Sydvietnam och Kambodja om bara de amerikanska politiska ledarna hade låtit sin militär vinna Korea- och Vietnamkrigen (några få atombomber hade räckt, om bara militären hade fått använda dem).

Jämför detta med u-hjälpens misslyckanden. Västländernas u-hjälp har bara finansierat korrupta förtryckarregimer i Tredje världen och har därmed hindrat de fattiga där från att resa sig med egna krafter.

President Bush skulle göra mycken nytta om bara han skaffade sig tillräckligt med civilkurage för att stoppa anslagen till den amerikanska u-hjälpen och istället öka anslagen till försvaret.

ATT BLIDKA ONDSKA LÖNAR SIG INTE

Här är Henrik Unnés insändare (2003-03-15), Att blidka ondska lönar sig inte. Ni kan kontakta Henrik Unné genom Egoisten Bokhandel.

Att försöka blidka ondska bara uppmuntrar den. Ett klassiskt exempel på detta var den dåvarande brittiska premiärministern Neville Chamberlains försök att blidka Hitler på 1930-talet. Ett färskt exempel är President Bush´ försök att blidka "fredsvännerna" idag.

"Fredsvännerna" vill hindra Bush från att leda USA in i ett krig mot Irak. "Fredsvännerna" vill tydligen att världens relativt fria länder på något vis bara ska tala den blodbesudlade diktatorn Saddam Hussein till rätta. Bush har försökt att blidka "fredsvännerna" genom att delta i Förenta nationernas apspel om att oskadliggöra Hussein medelst vapeninspektioner. Bush har hoppats att "fredsvännerna" skulle bli medgörliga om bara han visade dem att han inte var ivrig att gå i krig utan betraktade ett krig mot Irak som en allra sista utväg om och när alla andra möjligheter var uttömda.

Men det verkar som om allt flera människor börjar sympatisera med "fredsvännerna". För några veckor sedan demonstrerade uppskattningsvis en miljon människor världen runt mot USAs eventuella krig mot Irak. Ledarna för Frankrike och Tyskland, Chirac respektive Schröder, har uttalat sig emot ett krig. En opinionsundersökning av Temo, som Dagens Nyheter refererade den 15 februari, visade att hela 83 procent av svenskarna hade litet eller inget förtroende för George Bush´ hantering av Irakkonflikten.

Denna utveckling är naturlig. Genom att i det längsta dra sig för att använda militära medel mot Husseinregimen har Bush skickat en signal till världens folk. Den signalen är - "Jag tycker att ett krig mot Irak är ett nödvändigt ont, som jag blir illa tvungen till om Hussein envisas med att inte samarbeta".

Och om ett krig mot Irak är ett "nödvändigt ont" då är det ju ett ont. Så Bush signalerar att han själv tycker att kriget han förbereder är ett ont. Så han framstår som en hycklare i omvärldens ögon när han gör anspråk på att vara moralisk. Och folk brukar inte hysa respekt för hycklare.

Genom att försöka blidka "fredsvännerna" har Bush stärkt dem - inte försvagat dem som han räknade med.

President Bush borde istället vara rättfärdig. Han borde säga klart och tydligt att USA inte gör något att skämmas för när det går i krig mot Irak och avlägsnar Husseinregimen, att det är självförsvar och att det är Husseins fel om civila irakier dör under kriget. Ett stolt och självsäkert USA skulle inge världens bättre medborgare hopp på nytt.

VARFÖR LUKEION?

Här en förklaring i korta ordalag på varför jag startade projektet Lukeion.

¤ Det har förekommit många anti-amerikanska känsloyttringar den senaste tiden, men hatet gentemot Amerika har funnits en lång tid. Det är hög tid att ställa sig upp och säga högt och tydligt: Amerika är värt att försvaras på moraliska grunder! För en utmärkt förklaring till varför det är rätt att försvara Amerika, läs Ayn Rands tal från 1974, To America's Armed Forces.

¤ Det har diskuterats flitigt i media på vilket sätt Amerika och dess allierade skall få utöva kriget mot Irak. Många har hävdat att anfallet mot Irak bryter mot den så kallade "folkrätten". Men har inte Saddam Hussein brutit mot de mänskliga rättigheterna flera gånger om? Amerika är det enda landet i världen som har ett riktigt försvar av individens rättigheter, välgrundat i dess konstitutionella republik. För en klarsynt analys om hur man skall gå till väga när det gäller terroristnationer såsom Irak, Iran, Nordkorea, m.fl, läs Leonard Peikoffs artikel (daterad: 2001-10-02), "End States Who Sponsor Terrorism".

¤ FNs fatala misslyckande när det gäller att behålla freden. FN är uppbyggd på att man skall kompromissa och vara diplomatisk hela tiden. Vi skall "gräva" vidare när det gäller herr Blixs roll i Irakkonflikten...

¤ Det är dags att sätta strålkastarljus på den så kallade "freds"rörelsens agenda. De har öppet visat sitt stöd till terroristorganisationer av olika dess slag, och samtidigt sagt hur mycket de hatar den Israeliska statens existens.

¤ Svensk neutralitetspolitik har en lång tradition på hur svårt det kan vara att ställa sig på rätt sida när det gäller konflikter. Det skulle vara på sin plats att föra fram en debatt när det gäller säkerhetspolitiken.

¤ Svårigheten att hitta rätt i mediabruset. Vi kommer att bevaka de traditionella medierna och påpeka deras vinklade nyhetsrapportering. Ta t.ex fallet med den så kallade "mänskliga skölden", Rachel Corrie. Läs först artikeln i SvD, Rachel Corrie - ett vittne som tystades, och sedan inlägget på Little Green Footballs, Don't Mourn for Corrie. För att ytterligare ge en anledning till varför det behövs alternativ till den traditionella nyhetsbevakningen, läs följande artikel i G-P: Propagandan - en del av kriget.

Fortsättning följer...

MORAL DEFENSE OF AMERICA

EGO:

I have started a new blog, Lukeion. It will be a moral defense of America. I have invited some of my friends to join this project, but I need more individuals to contribute with posts, links, news, etc. If you are interested in this project, or know a potential candidate, please don't hesitate to contact me by e-mail or post a comment on this post. Thanks in advance! Most of the text on the blog will be written in the Scandinavian languages, but we also welcome posts, links, etc., in English.

Our intention is to join the Friends of America Network.

fredag, mars 28, 2003

NÄTVERKET FÖR DEMOKRATI I IRAK

Jag fick nyligen följande e-mail från Abbas Ridha:

"HOT

Den 15-02-2003 hade jag och många exilirakier organiserat en demonstration mot Saddam, framför den Irakiska ambassaden.

Sedan dess har jag framträtt i TV och tidningar.

Irakier som bor i Sverige har ringt mig och hotat mig till livet. Jag var beredd på detta, och medveten att det finns många irakier som har fått asyl, men ändå reser till Irak och Saddams anhängare.

Göran Persson har sagt i TV att anledningen till att de utvisade två diplomater är att de spionerade på irakier som är i opposition till Saddam. Jag var med i detta inslaget och krävde att Sveriges regering borde stänga ambassaden helt och hållet (Rapport).

Många irakier har råkat illa ut i Sverige på grund av att de vill ha en förändring i sitt hemland.

Jag har aldrig trott att jag skulle bli hotad på grund av mina åsikter gällande det irakiska kommunistiska partiet som får direkt stöd av Vänsterpartiet. I SVT-Morgon programmet har jag sagt att det irakiska kommunistiska partiet är anti-amerikanskt och att de har gått ut med ett brev där de kallar befrielsekriget för ockupation, samt kräver att kriget skall stoppas. Jag uttryckte mina åsikter klart, och tyckte att irakier borde glömma sina meningsskillnader och jobba för att bli av med Saddam först sedan kan de slås för folkets röster.

För detta blev jag hotad till livet av en person som klart sagt att de kommer att "dra mig på gatorna". Så har de gjort i Irak på 50-talet och de har samarbetat med Saddam 1975-76 och orsakat mångas liv. Irakiska kommunistiska partiet är icke-demokratiskt och grymt. Jag är rädd för dem.

Hur kan svenska myndigheter skydda mig från dessa personer som har fått tillstånd för att de i opposition mot Saddam, men nu hotar mig som är motståndare till Saddam och stödjer befrielsekriget, och leder nätverket för demokrati i Irak...med liberalt tänkande.

Med vänliga hälsningar
Abbas Ridha
Nätverket för demokrati i Irak.
08-7602107, 073-7600303."

torsdag, mars 27, 2003

AMERIKANSK I SJÄLEN

Vi återkommer med en kort förklaring om syftet och målet med denna blog, vid senare tillfälle. Tills dess, var vänlig och läs mitt inlägg, AMERICAN IN SPIRIT, som publicerades på min blog, EGO, den 12 mars.

AMERICAN IN SPIRIT

Kudos to Fredrik Norman for starting the ad-hoc organization, Norwegian Friends of America ("Venner av Amerika" in Norwegian). [Via InstaPundit and Mark Wickens.] Read the article, Students rally support for USA.

I think it could be tough to start a campaign in favor of America in Sweden at the moment. America shouldn't count on military supplies from Sweden in the near future. Add this incident to the collection of THE DARK SIDE OF SWEDEN. As a neutral country, Sweden has had a hard time to pick the right side on several occasions, trying to evade the whole situation by standing in the middle-of-the-road, waiting to get hit by a "speeding truck"... No wonder why Chomsky managed to do a tour in Sweden in 2002 and that 100,000 Swedes marched along on February 15. Nevertheless, it is never too late to change the opinion in Sweden, as long as you could find an article like this one: USA förtjänar vårt fulla stöd ("USA deserves our full support" in Swedish). Henrik Anderson: Great article!

For more information on America, go to Amerikabrev.nu ("Letters from America" in Swedish).

My long-range goal is to return to America - the Land of Opportunity. In order to plan for my future, I have joined the Canadian American Friendship Society.

Related: my post, SWEDEN - THE SOCIALIST "PARADISE".

söndag, mars 23, 2003

LUKEION

För en förklaring till namnet på denna blog, var vänlig och gå till följande sidor:

* Dictionary.com
* Encarta.msn.com