måndag, mars 31, 2003

LUKEION MAILLISTA & KOMMENTARER

Om ni vill få besked när Lukeion är uppdaterad, fyll i er e-mail adress i rutan ["Enter your email address below to subscribe to Lukeion!"] till vänster. Tjänsten handhas av Bloglet. Ni får gärna kommentera på de olika inläggen. Klicka på "Comments" under varje post, så kan skriva en kommentar. Tjänsten handhas av YACCS.

DET ÄR ETT FÖRSVARSKRIG

Henrik Unnés insändare, Det är ett försvarskrig (2003-03-30):

USA har inte "angripit" Irak. Irak startade kriget och USA bara försvarar sig.

Den irakiska regimen har i åtminstone 20 år tränat, finansierat och härbärgerat en del av de terroristgäng som har mördat amerikanare och andra västlänningar

USA har utsatts för terrordåd gång på gång. Flera hundra amerikanska marinkårssoldater dödades eller skadades vid ett bombdåd i Beirut 1983, ett hundratal civila mördades när trafikflygplanet Pan Am 103 sprängdes över Skottland 1989, flera civila mördades när World Trade Center i New York utsattes för ett bombattentat 1993, några dussin amerikanska stridspiloter dödades eller skadades vid sprängningen av Khobar Towers i Saudiarabien 1996, flera hundra oskyldiga afrikaner och amerikanare mördades när USAs ambassader i Kenya och Tanzania sprängdes 1998, ett antal amerikanska flottister mördades vid bombattentatet mot fartyget USS Cole år 2000. Och ovanpå allt det kom illdådet den 11 september 2001.

Vid samtliga dessa attentat utom det sistnämnda vände USA andra kinden till. USA retalierade mot dessa angrepp med på sin höjd avfyrandet av någon enstaka kryssningsmissil. Regimerna som stod bakom terroristerna fick sitta kvar och fortsätta med sin ondska fram till år 2001. Terrordåden blev därför bara värre och värre.

Har USAs regering bevisat att just Husseinregimen stod bakom något visst terrordåd? Så vitt jag vet har inte USAs regering offentliggjort något bevis som specificerar just vilka av alla de skedda terrordåden Husseinregimen låg bakom.

Men det behövs inte. Blotta faktumet att Husseinregimen tränar, finansierar och härbärgerar terrorister överhuvudtaget gör den till en fiende till alla civiliserade stater.

Vi får hoppas att USAs politiska ledare nu har morskat upp sig och att det är slut med politiken att vända andra kinden till mot terrorister. Vi får hoppas att när kriget mot Irak är vunnet går USA vidare och tar itu med de övriga staterna som stöder terrorismen - som t ex Iran, Syrien och Libyen. Självförsvar är det enda alternativet till självmord när man handskas med sådan ondska som terrorismen.

FÖRSVARSTAL

Filip Björner har ställt samman följande försvarstal:

Försvarstal

Varför är USA:s välbehövliga krig i Irak välbehövligt? Här följer mina argument i ett kort försvarstal:

Grundorsak
1) Saddam Hussein är en notorisk mördare, torterare och förtryckare. Hans regim bygger från A till Ö på skräck, underkastelse och blind lydnad. (Detta är ett välkänt faktum. Men om någon – mot förmodan – tvivlar på det, så finns det minst elvatusen och kanske fler än tolvtusen flyktingar från Irak i Sverige som man kan ställa frågor till.)

Grundverkan
2) Så länge Saddam Hussein finns kvar vid makten kommer han att fortsätta att mörda kommunister, muslimer, kurder, assyrier, araber, judar, irakier, iranier och andra. Det finns bara ett sätt att stoppa honom. Med våld. (Ett exempel på det är att flygförbudszonerna i Södra och Norra Irak har räddat livet på många kurder [främst i norr] och andra personer [främst i söder] under 90-talets gång.)

Följdorsak
3) Om varje oskyldig människas rätt till livet skall respekteras, så måste Saddam Hussein oskadliggöras. Först efter det kan det irakiska folket -- efter 35 års skräckvälde -- få uppleva en smula demokrati, frihet och rättssäkerhet.

Följdverkan
4) Om ingen annan bryr sig om att göra det jobbet (eller inte kan eller inte vågar göra det), så bör varje människovän vara tacksam för att USA nu äntligen gör det. Det är inte en dag för tidigt.

Sammanfattningen av de fyra punkterna är att USA och Storbritannien (samt Spanien, Polen och Danmark) bedriver ett välbehövligt befrielsekrig i Irak. Fienden är den saddamistiska regimen och de som skall befrias är Iraks invånare.

Den som vill kommentera detta, eller diskutera saken vidare med mig, får gärna mejla mig. Jag finns här: filip.bjorner@chello.se

Filip Björner

Om ni vill läsa fler rationella argument, läs hela texten från början med start här: Är ordet "fred" en spottloska?

söndag, mars 30, 2003

USAS MILITÄR RÄDDAR LIV

Henrik Unnés insändare, USAs militär räddar liv(2003-03-24):

USAs militär får ca 9,5 miljarder kronor i anslag per dag. Det är väl använda pengar. USAs militär har räddat många gånger flera människoliv än vad världens samlade u-hjälp någonsin har gjort.

Tänk bara på alla miljontals människoliv som räddades därför att USA ingrep i Andra världskriget och stoppade Nazityskland och det då fascistiska Japan.

Tänk bara på alla miljontals liv som räddades därför att USAs "kärnvapensköld" hindrade det onda imperiet Sovjetunionen från att expandera ännu mera.

Tänk bara på alla liv som hade räddats i Nordkorea, Sydvietnam och Kambodja om bara de amerikanska politiska ledarna hade låtit sin militär vinna Korea- och Vietnamkrigen (några få atombomber hade räckt, om bara militären hade fått använda dem).

Jämför detta med u-hjälpens misslyckanden. Västländernas u-hjälp har bara finansierat korrupta förtryckarregimer i Tredje världen och har därmed hindrat de fattiga där från att resa sig med egna krafter.

President Bush skulle göra mycken nytta om bara han skaffade sig tillräckligt med civilkurage för att stoppa anslagen till den amerikanska u-hjälpen och istället öka anslagen till försvaret.

ATT BLIDKA ONDSKA LÖNAR SIG INTE

Här är Henrik Unnés insändare (2003-03-15), Att blidka ondska lönar sig inte. Ni kan kontakta Henrik Unné genom Egoisten Bokhandel.

Att försöka blidka ondska bara uppmuntrar den. Ett klassiskt exempel på detta var den dåvarande brittiska premiärministern Neville Chamberlains försök att blidka Hitler på 1930-talet. Ett färskt exempel är President Bush´ försök att blidka "fredsvännerna" idag.

"Fredsvännerna" vill hindra Bush från att leda USA in i ett krig mot Irak. "Fredsvännerna" vill tydligen att världens relativt fria länder på något vis bara ska tala den blodbesudlade diktatorn Saddam Hussein till rätta. Bush har försökt att blidka "fredsvännerna" genom att delta i Förenta nationernas apspel om att oskadliggöra Hussein medelst vapeninspektioner. Bush har hoppats att "fredsvännerna" skulle bli medgörliga om bara han visade dem att han inte var ivrig att gå i krig utan betraktade ett krig mot Irak som en allra sista utväg om och när alla andra möjligheter var uttömda.

Men det verkar som om allt flera människor börjar sympatisera med "fredsvännerna". För några veckor sedan demonstrerade uppskattningsvis en miljon människor världen runt mot USAs eventuella krig mot Irak. Ledarna för Frankrike och Tyskland, Chirac respektive Schröder, har uttalat sig emot ett krig. En opinionsundersökning av Temo, som Dagens Nyheter refererade den 15 februari, visade att hela 83 procent av svenskarna hade litet eller inget förtroende för George Bush´ hantering av Irakkonflikten.

Denna utveckling är naturlig. Genom att i det längsta dra sig för att använda militära medel mot Husseinregimen har Bush skickat en signal till världens folk. Den signalen är - "Jag tycker att ett krig mot Irak är ett nödvändigt ont, som jag blir illa tvungen till om Hussein envisas med att inte samarbeta".

Och om ett krig mot Irak är ett "nödvändigt ont" då är det ju ett ont. Så Bush signalerar att han själv tycker att kriget han förbereder är ett ont. Så han framstår som en hycklare i omvärldens ögon när han gör anspråk på att vara moralisk. Och folk brukar inte hysa respekt för hycklare.

Genom att försöka blidka "fredsvännerna" har Bush stärkt dem - inte försvagat dem som han räknade med.

President Bush borde istället vara rättfärdig. Han borde säga klart och tydligt att USA inte gör något att skämmas för när det går i krig mot Irak och avlägsnar Husseinregimen, att det är självförsvar och att det är Husseins fel om civila irakier dör under kriget. Ett stolt och självsäkert USA skulle inge världens bättre medborgare hopp på nytt.

VARFÖR LUKEION?

Här en förklaring i korta ordalag på varför jag startade projektet Lukeion.

¤ Det har förekommit många anti-amerikanska känsloyttringar den senaste tiden, men hatet gentemot Amerika har funnits en lång tid. Det är hög tid att ställa sig upp och säga högt och tydligt: Amerika är värt att försvaras på moraliska grunder! För en utmärkt förklaring till varför det är rätt att försvara Amerika, läs Ayn Rands tal från 1974, To America's Armed Forces.

¤ Det har diskuterats flitigt i media på vilket sätt Amerika och dess allierade skall få utöva kriget mot Irak. Många har hävdat att anfallet mot Irak bryter mot den så kallade "folkrätten". Men har inte Saddam Hussein brutit mot de mänskliga rättigheterna flera gånger om? Amerika är det enda landet i världen som har ett riktigt försvar av individens rättigheter, välgrundat i dess konstitutionella republik. För en klarsynt analys om hur man skall gå till väga när det gäller terroristnationer såsom Irak, Iran, Nordkorea, m.fl, läs Leonard Peikoffs artikel (daterad: 2001-10-02), "End States Who Sponsor Terrorism".

¤ FNs fatala misslyckande när det gäller att behålla freden. FN är uppbyggd på att man skall kompromissa och vara diplomatisk hela tiden. Vi skall "gräva" vidare när det gäller herr Blixs roll i Irakkonflikten...

¤ Det är dags att sätta strålkastarljus på den så kallade "freds"rörelsens agenda. De har öppet visat sitt stöd till terroristorganisationer av olika dess slag, och samtidigt sagt hur mycket de hatar den Israeliska statens existens.

¤ Svensk neutralitetspolitik har en lång tradition på hur svårt det kan vara att ställa sig på rätt sida när det gäller konflikter. Det skulle vara på sin plats att föra fram en debatt när det gäller säkerhetspolitiken.

¤ Svårigheten att hitta rätt i mediabruset. Vi kommer att bevaka de traditionella medierna och påpeka deras vinklade nyhetsrapportering. Ta t.ex fallet med den så kallade "mänskliga skölden", Rachel Corrie. Läs först artikeln i SvD, Rachel Corrie - ett vittne som tystades, och sedan inlägget på Little Green Footballs, Don't Mourn for Corrie. För att ytterligare ge en anledning till varför det behövs alternativ till den traditionella nyhetsbevakningen, läs följande artikel i G-P: Propagandan - en del av kriget.

Fortsättning följer...

MORAL DEFENSE OF AMERICA

EGO:

I have started a new blog, Lukeion. It will be a moral defense of America. I have invited some of my friends to join this project, but I need more individuals to contribute with posts, links, news, etc. If you are interested in this project, or know a potential candidate, please don't hesitate to contact me by e-mail or post a comment on this post. Thanks in advance! Most of the text on the blog will be written in the Scandinavian languages, but we also welcome posts, links, etc., in English.

Our intention is to join the Friends of America Network.

fredag, mars 28, 2003

NÄTVERKET FÖR DEMOKRATI I IRAK

Jag fick nyligen följande e-mail från Abbas Ridha:

"HOT

Den 15-02-2003 hade jag och många exilirakier organiserat en demonstration mot Saddam, framför den Irakiska ambassaden.

Sedan dess har jag framträtt i TV och tidningar.

Irakier som bor i Sverige har ringt mig och hotat mig till livet. Jag var beredd på detta, och medveten att det finns många irakier som har fått asyl, men ändå reser till Irak och Saddams anhängare.

Göran Persson har sagt i TV att anledningen till att de utvisade två diplomater är att de spionerade på irakier som är i opposition till Saddam. Jag var med i detta inslaget och krävde att Sveriges regering borde stänga ambassaden helt och hållet (Rapport).

Många irakier har råkat illa ut i Sverige på grund av att de vill ha en förändring i sitt hemland.

Jag har aldrig trott att jag skulle bli hotad på grund av mina åsikter gällande det irakiska kommunistiska partiet som får direkt stöd av Vänsterpartiet. I SVT-Morgon programmet har jag sagt att det irakiska kommunistiska partiet är anti-amerikanskt och att de har gått ut med ett brev där de kallar befrielsekriget för ockupation, samt kräver att kriget skall stoppas. Jag uttryckte mina åsikter klart, och tyckte att irakier borde glömma sina meningsskillnader och jobba för att bli av med Saddam först sedan kan de slås för folkets röster.

För detta blev jag hotad till livet av en person som klart sagt att de kommer att "dra mig på gatorna". Så har de gjort i Irak på 50-talet och de har samarbetat med Saddam 1975-76 och orsakat mångas liv. Irakiska kommunistiska partiet är icke-demokratiskt och grymt. Jag är rädd för dem.

Hur kan svenska myndigheter skydda mig från dessa personer som har fått tillstånd för att de i opposition mot Saddam, men nu hotar mig som är motståndare till Saddam och stödjer befrielsekriget, och leder nätverket för demokrati i Irak...med liberalt tänkande.

Med vänliga hälsningar
Abbas Ridha
Nätverket för demokrati i Irak.
08-7602107, 073-7600303."

torsdag, mars 27, 2003

AMERIKANSK I SJÄLEN

Vi återkommer med en kort förklaring om syftet och målet med denna blog, vid senare tillfälle. Tills dess, var vänlig och läs mitt inlägg, AMERICAN IN SPIRIT, som publicerades på min blog, EGO, den 12 mars.

AMERICAN IN SPIRIT

Kudos to Fredrik Norman for starting the ad-hoc organization, Norwegian Friends of America ("Venner av Amerika" in Norwegian). [Via InstaPundit and Mark Wickens.] Read the article, Students rally support for USA.

I think it could be tough to start a campaign in favor of America in Sweden at the moment. America shouldn't count on military supplies from Sweden in the near future. Add this incident to the collection of THE DARK SIDE OF SWEDEN. As a neutral country, Sweden has had a hard time to pick the right side on several occasions, trying to evade the whole situation by standing in the middle-of-the-road, waiting to get hit by a "speeding truck"... No wonder why Chomsky managed to do a tour in Sweden in 2002 and that 100,000 Swedes marched along on February 15. Nevertheless, it is never too late to change the opinion in Sweden, as long as you could find an article like this one: USA förtjänar vårt fulla stöd ("USA deserves our full support" in Swedish). Henrik Anderson: Great article!

For more information on America, go to Amerikabrev.nu ("Letters from America" in Swedish).

My long-range goal is to return to America - the Land of Opportunity. In order to plan for my future, I have joined the Canadian American Friendship Society.

Related: my post, SWEDEN - THE SOCIALIST "PARADISE".

söndag, mars 23, 2003

LUKEION

För en förklaring till namnet på denna blog, var vänlig och gå till följande sidor:

* Dictionary.com
* Encarta.msn.com