söndag, juni 08, 2003

WOLFOWITZ

Biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz har blivit felciterad ett flertal gånger den senaste tiden. Kan det vara så att flera europeiska journalister såg en chans att sprida anti-amerikanska känslor genom att hoppa på en av "hökarna" i den amerikanska regeringen? Gå till The Belgravia Dispatch för klara fakta angående vad Paul Wolfowitz verkligen har sagt.

Läs också:
Wolfowitz Reasserts Iraq War Was Not About Oil.
Transcript: Colin Powell Talks WMD on Fox News Sunday.

Inga kommentarer: