onsdag, juni 18, 2003

OLJE-TJUVAR

Henrik Unné's insändare, Olje-tjuvar (2003-06-15):

De politiska härskarna i Saudiarabien är stolta över sin iver att upprätthålla den islamska religionens regler och traditioner. De vill framstå som trogna, rättviseälskande muslimer.

En regel som ingår i Islam är att man inte ska stjäla. Härskarna i Saudiarabien tillämpar denna regel i sitt rättssystem. De är så nitiska att de t o m låter hugga av händerna på tjuvar.

Men om Saudiarabiens ledare ville vara RIKTIGT nitiska motståndare till tjuveri borde de låta hugga av sina EGNA händer. Härskarna i Saudiarabien genomförde nämligen en jättelik stöld själva på 1950-talet.

Då stal de en oljeutvinningsindustri som var värd många miljarder dollar. Denna industri tillhörde inte saudiaraberna. Oljeutvinningsindustrin i Saudiarabien hade nämligen byggts upp av amerikanska oljebolag. De amerikanska oljebolagen hade prospekterat efter oljan, de hade borrat oljebrunnarna, de hade byggt oljeledningarna, de hade byggt utskeppningshamnarna.

Oljeutvinningsindustrin i Saudiarabien var därför de amerikanska oljebolagens rättmätiga egendom. Det var de som hade gjort oljan till ett ekonomiskt värde. Utan de amerikanska oljebolagen hade oljan bara förblivit en värdelös sörja liggande i marken. De multinationella oljebolagen, inte araberna, skapade oljerikedomarna i Saudiarabien.

Men muslimerna protesterade inte när Saudiarabiens härskare stal oljefälten. Och de muslimska massorna agiterar inte idag för att oljefälten ska lämnas tillbaka till sina rättmätiga ägare. Så det är fel att tro att Islam, eller någon annan religion för den delen, kan utgöra en grund för en rättstat. Härskare som stöder sin makt på en religion kommer alltid att hyckla. Religion är nämligen till sin natur irrationell.

Enligt Islam härrör alla moraliska regler från Allah - via profeten Mohammed. Och Mohammed hade aldrig bevisat att hans påstådda uppenbarelser var sanna. Eftersom de inte är grundade i verklighetens fakta kan inte enskilda muslimer kontrollera huruvida reglerna tillämpas på "rätt" sätt genom att på egen hand titta på verkligheten. De får bara lita på en auktoritet. Och auktoriteten är makthavarna.

Så om makthavarna i Saudiarabien säger att oljan tillhör dem bara för att Allah har placerat oljan på saudiarabisk territorium kan ingen säga emot - om de inte vågar ifrågasätta och utmana Islam. Vilket de amerikanska politiska ledarna inte vågade göra på 1950-talet.

Stölden av de saudiarabiska oljefälten visar att religion inte skapar rättvisa.

"FREDS"-RÖRELSEN UPPMUNTRAR TERRORISMEN

Henrik Unnés insändare, "Freds"-rörelsen uppmuntrar terrorismen (2003-06-15):

"Freds"-rörelsen vill inte att USA ska föra krig mot stater som stöder terrorism riktad mot USA. "Freds"-aktivisterna säger att - "Våld föder bara mera våld". De säger att om USA dödar terrorister och dem som stöder terrorister kommer terrorismen bara att öka. Resonemanget är att om USA dödar muslimska terrorister kommer andra muslimer att bli arga och kommer själva att börja mörda amerikanare också för att hämnas.

"Freds"-rörelsen har fel. Eftergifter gagnar alltid ondskan. Se bara på effekterna av den svenska polisens vägran att använda våld när "Reclaim the streets" ställde till kravaller i Stockholm. Polisledningen ville inte "provocera" kravallmakarna. Så de gav poliserna order att bara stå bredvid och titta på medan ligisterna krossade glasfönster, vandaliserade bilar och stal från affärer.

Detta "icke-våld" satte inte stopp för kravallerna. "Reclaim the streets"-folket blev bara uppmuntrade. Och satte igång nya kravaller vid senare tillfällen - när de såg att det var riskfritt.

"Icke-våld" har även prövats och misslyckats i konflikten mellan Israel och PLO. Varje gång USA har tvingat Israel att förhandla med PLO istället för att slå tillbaka med våld har terrorismen ökat, inte minskat. Den första "fredsprocessen" på 1990-talet följdes av "intifadan". Senare försök till förhandlingslösningar har följts av vågen av självmordsbombare.

Nu har USA åtgärdat hotet från Husseinregimen i Irak. Det är ett steg framåt. Nu gäller det för USA att åtgärda de övriga staterna som sponsrar terrorismen och hotar friheten - framförallt Iran, Syrien och Nordkorea.

torsdag, juni 12, 2003

SKAM ÖVER "FREDS"DUVORNA

Jag har fått Henrik Andersons insändare, Skam över ”freds”duvorna (2003-04-15). Den har publicerats i SvDs pappersupplaga, men jag kan inte hitta någon länk till den på deras hemsida.

Det är med ett varmt medkännande jag ser bilder från Irak föreställande lyckliga människor. Befriade efter årtionden av hård diktatur. Det är svårt att överhuvudtaget föreställa sig hur det har varit att leva i ett samhälle som är totalt präglat av våld och hopplöshet.

Ännu svårare är det att förstå sig på den europeiska opinion som krävt ett stopp på USAs aktion i Irak. Dessa människor som marscherat på våra gator under röda fanor och skanderat ”Bush - mördare” och ”Stoppa kriget i Irak”. Det är inte möjligt för dessa människor att gömma sig bakom argument om okunskap eller om att alla handlingsalternativ varit lika dåliga. Alla visste att Saddam var en galning. Alla visste att det enda sättet att bli av med Saddam är med hjälp av vapenmakt. Världens samlade diplomater och hårda ord skulle aldrig kunna rubba på en människa som totalt byggt sin tillvaro på makt, svek och våld. Demonstranterna har heller aldrig varit intresserade av fred eller av att befria det irakiska folket. Det som förenade dem var hatet mot Amerika och kapitalismen. Se bara vilka fanor och symboler de gick under. Hammaren & skäran, röda stjärnan, Lenin, Che Guevarra och Öcalan kan knappast tjäna som symboler för pacifism.

Visst har det dött tusentals oskyldiga civila i kriget. Men vilket var alternativet? Att låta Saddam och hans söner plåga och svälta ihjäl miljontals människor i ytterligare flera decennier.

Det är tur för det irakiska folket att USA finns. Ett land som vågar syna en ynklig diktators bluffspel. Som inte bara pratar, utan som också har vett att handla. Hade världen bara varit befolkad av fega och antiamerikanska politiker som Anna Lindh, Jacques Chirac och Gerhard Schröder hade det varit fritt fram för Saddam och hans själsfränder.

- Tack USA. Det skulle jag, och säkert miljoner irakier med mig, vilja säga.

Men det är nu det riktigt svåra börjar. Att göra Irak till ett land värt att leva i. Det kommer inte att gå fort och det kommer inte att vara enkelt. Om USA tar på sig huvudansvaret för återuppbyggnaden hade det varit bra. FN är oförmöget att handla, bakbundet som det är av skrämda diktaturer och fega demokratier.

Jag gläds med irakierna. Framtiden är er.

INTERVJU MED FÖRLORAREN HANS BLIX, DEL II

Här är ytterligare en intervju med Hans "Ignorance is" Blix. [Via InstaPundit.]

söndag, juni 08, 2003

WOLFOWITZ

Biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz har blivit felciterad ett flertal gånger den senaste tiden. Kan det vara så att flera europeiska journalister såg en chans att sprida anti-amerikanska känslor genom att hoppa på en av "hökarna" i den amerikanska regeringen? Gå till The Belgravia Dispatch för klara fakta angående vad Paul Wolfowitz verkligen har sagt.

Läs också:
Wolfowitz Reasserts Iraq War Was Not About Oil.
Transcript: Colin Powell Talks WMD on Fox News Sunday.

onsdag, juni 04, 2003

SOCIALISMENS INFLYTANDE

Henrik Unnés insändare, Socialismens inflytande:

Socialismens inflytande har medfört mycken ondska. Dagens parasitism, förtryck och terrorism i Mellanöstern är ett exempel. Orsaken är att det är oljan i Mellanöstern som finansierar ovannämnda parasitism, förtryck och terrorism. Och det beror i sin tur på att oljan har hamnat i händerna på regeringarna i Mellanöstern.

På 1950-talet nationaliserades oljefälten i Mellanöstern. Detta var en jättelik stöld. Det var nämligen de amerikanska och europeiska oljebolagen som hade gjort oljan i Mellanöstern till ett ekonomiskt värde. Det var ju oljebolagen som hade prospekterat efter oljan, som hade borrat oljebrunnarna, som hade byggt oljeledningarna, som hade byggt utskeppningshamnarna, osv. Oljeutvinningsindustrin i Mellanöstern var därför oljebolagens rättmätiga egendom. Utan oljebolagen hade oljan bara legat kvar i marken till ingen nytta.

Frågan är hur regeringarna i Mellanöstern kunde komma undan med sin stöld av oljefälten. Här kommer socialismens inflytande in i bilden. Det hade varit tämligen lätt för västländerna att förhindra stölden av oljefälten med militära medel. Regeringarna i sådana primitiva länder som Iran och Saudiarabien hade varit chanslösa mot USA och Storbrittanien. Men redan på 1950-talet, och t o m i USA, hade socialistiska idéer ett starkt inflytande i västländerna. När regeringarna i Mellanöstern började stjäla oljefälten vågade inte USAs och Storbrittaniens ledare skicka in sin militär för att försvara oljebolagens egendom. Om de hade gjort det hade ju den egna vänstern beskyllt dem för att skydda den rika storindustrin mot de fattiga arabländerna och det fattiga Iran. USAs och Englands politiker hade inte tillräckligt med civilkurage för att stå upp mot den vänsterdominerade massmedian och intelligentsian.

Ända sedan dess har regeringarna i Mellanöstern kunnat skinna västländerna och använda oljepengarna till ett svinaktigt frosseri i lyxkonsumtion och gigantiska inköp av vapen. Oljepengarna har finansierat såväl härskarnas marmorpalats, deras blodiga krig mot Israel och mot sina egna folk som deras stöd till mordiska terrorister. Sådana tyranner som Hussein och Khomeini hade inte kunnat ställa till så mycken skada om de inte hade förfogat över oljepengarna. Sannolikt hade de inte ens kommit till makten till att börja med om USA och Storbrittanien hade ingripit mot stölden av oljefälten.

Om de privata oljebolagen hade fått behålla sina oljefält hade intäkterna från dem i stor utsträckning gått till investeringar som hade ökat arabernas och iraniernas levnadsstandard. Men på grund av socialismens inflytande går oljepengarna till att finansiera terrorism och förtryck istället. Socialismen är onekligen ond.