söndag, mars 30, 2003

ATT BLIDKA ONDSKA LÖNAR SIG INTE

Här är Henrik Unnés insändare (2003-03-15), Att blidka ondska lönar sig inte. Ni kan kontakta Henrik Unné genom Egoisten Bokhandel.

Att försöka blidka ondska bara uppmuntrar den. Ett klassiskt exempel på detta var den dåvarande brittiska premiärministern Neville Chamberlains försök att blidka Hitler på 1930-talet. Ett färskt exempel är President Bush´ försök att blidka "fredsvännerna" idag.

"Fredsvännerna" vill hindra Bush från att leda USA in i ett krig mot Irak. "Fredsvännerna" vill tydligen att världens relativt fria länder på något vis bara ska tala den blodbesudlade diktatorn Saddam Hussein till rätta. Bush har försökt att blidka "fredsvännerna" genom att delta i Förenta nationernas apspel om att oskadliggöra Hussein medelst vapeninspektioner. Bush har hoppats att "fredsvännerna" skulle bli medgörliga om bara han visade dem att han inte var ivrig att gå i krig utan betraktade ett krig mot Irak som en allra sista utväg om och när alla andra möjligheter var uttömda.

Men det verkar som om allt flera människor börjar sympatisera med "fredsvännerna". För några veckor sedan demonstrerade uppskattningsvis en miljon människor världen runt mot USAs eventuella krig mot Irak. Ledarna för Frankrike och Tyskland, Chirac respektive Schröder, har uttalat sig emot ett krig. En opinionsundersökning av Temo, som Dagens Nyheter refererade den 15 februari, visade att hela 83 procent av svenskarna hade litet eller inget förtroende för George Bush´ hantering av Irakkonflikten.

Denna utveckling är naturlig. Genom att i det längsta dra sig för att använda militära medel mot Husseinregimen har Bush skickat en signal till världens folk. Den signalen är - "Jag tycker att ett krig mot Irak är ett nödvändigt ont, som jag blir illa tvungen till om Hussein envisas med att inte samarbeta".

Och om ett krig mot Irak är ett "nödvändigt ont" då är det ju ett ont. Så Bush signalerar att han själv tycker att kriget han förbereder är ett ont. Så han framstår som en hycklare i omvärldens ögon när han gör anspråk på att vara moralisk. Och folk brukar inte hysa respekt för hycklare.

Genom att försöka blidka "fredsvännerna" har Bush stärkt dem - inte försvagat dem som han räknade med.

President Bush borde istället vara rättfärdig. Han borde säga klart och tydligt att USA inte gör något att skämmas för när det går i krig mot Irak och avlägsnar Husseinregimen, att det är självförsvar och att det är Husseins fel om civila irakier dör under kriget. Ett stolt och självsäkert USA skulle inge världens bättre medborgare hopp på nytt.

Inga kommentarer: