söndag, mars 30, 2003

VARFÖR LUKEION?

Här en förklaring i korta ordalag på varför jag startade projektet Lukeion.

¤ Det har förekommit många anti-amerikanska känsloyttringar den senaste tiden, men hatet gentemot Amerika har funnits en lång tid. Det är hög tid att ställa sig upp och säga högt och tydligt: Amerika är värt att försvaras på moraliska grunder! För en utmärkt förklaring till varför det är rätt att försvara Amerika, läs Ayn Rands tal från 1974, To America's Armed Forces.

¤ Det har diskuterats flitigt i media på vilket sätt Amerika och dess allierade skall få utöva kriget mot Irak. Många har hävdat att anfallet mot Irak bryter mot den så kallade "folkrätten". Men har inte Saddam Hussein brutit mot de mänskliga rättigheterna flera gånger om? Amerika är det enda landet i världen som har ett riktigt försvar av individens rättigheter, välgrundat i dess konstitutionella republik. För en klarsynt analys om hur man skall gå till väga när det gäller terroristnationer såsom Irak, Iran, Nordkorea, m.fl, läs Leonard Peikoffs artikel (daterad: 2001-10-02), "End States Who Sponsor Terrorism".

¤ FNs fatala misslyckande när det gäller att behålla freden. FN är uppbyggd på att man skall kompromissa och vara diplomatisk hela tiden. Vi skall "gräva" vidare när det gäller herr Blixs roll i Irakkonflikten...

¤ Det är dags att sätta strålkastarljus på den så kallade "freds"rörelsens agenda. De har öppet visat sitt stöd till terroristorganisationer av olika dess slag, och samtidigt sagt hur mycket de hatar den Israeliska statens existens.

¤ Svensk neutralitetspolitik har en lång tradition på hur svårt det kan vara att ställa sig på rätt sida när det gäller konflikter. Det skulle vara på sin plats att föra fram en debatt när det gäller säkerhetspolitiken.

¤ Svårigheten att hitta rätt i mediabruset. Vi kommer att bevaka de traditionella medierna och påpeka deras vinklade nyhetsrapportering. Ta t.ex fallet med den så kallade "mänskliga skölden", Rachel Corrie. Läs först artikeln i SvD, Rachel Corrie - ett vittne som tystades, och sedan inlägget på Little Green Footballs, Don't Mourn for Corrie. För att ytterligare ge en anledning till varför det behövs alternativ till den traditionella nyhetsbevakningen, läs följande artikel i G-P: Propagandan - en del av kriget.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer: