lördag, juli 19, 2003

RUMSFELD FELCITERAD I SVENSKA DAGBLADET

Det är inte bara Paul Wolfowitz som har blivit felciterad. Denna gången är det Donald Rumsfeld som har blivit "slagpåse" i debatten om kriget i Irak. Läs först artikeln, Citaten förföljer Blair och Bush efter kriget, som är skriven av Karin Henriksson, SvD:s korrespondent i Washington. Läs sedan Mårten Barcks kritiska inlägg, Vilseledande citat i SvD-artikel.

tisdag, juli 08, 2003