onsdag, april 09, 2003

AMERIKANSKA FÖRSVARET + HOLLYWOOD = SANT?

Det finns många exempel på hur underhållningsindustrin i Hollywood försöker motarbeta Amerikas krig mot Irak och andra terroristnationer, men artikeln, USA:s krigsmakt tar hjälp av Hollywood, visar på ett samarbete mellan försvaret och underhållningsindustrin. Jag tycker det var intressant att få veta att Paul Wolfowitz, biträdande försvarsminister, har suttit i leksaksföretaget Hasbros styrelse.

Länk: The Institute for Creative Technologies.

Inga kommentarer: