måndag, mars 31, 2003

DET ÄR ETT FÖRSVARSKRIG

Henrik Unnés insändare, Det är ett försvarskrig (2003-03-30):

USA har inte "angripit" Irak. Irak startade kriget och USA bara försvarar sig.

Den irakiska regimen har i åtminstone 20 år tränat, finansierat och härbärgerat en del av de terroristgäng som har mördat amerikanare och andra västlänningar

USA har utsatts för terrordåd gång på gång. Flera hundra amerikanska marinkårssoldater dödades eller skadades vid ett bombdåd i Beirut 1983, ett hundratal civila mördades när trafikflygplanet Pan Am 103 sprängdes över Skottland 1989, flera civila mördades när World Trade Center i New York utsattes för ett bombattentat 1993, några dussin amerikanska stridspiloter dödades eller skadades vid sprängningen av Khobar Towers i Saudiarabien 1996, flera hundra oskyldiga afrikaner och amerikanare mördades när USAs ambassader i Kenya och Tanzania sprängdes 1998, ett antal amerikanska flottister mördades vid bombattentatet mot fartyget USS Cole år 2000. Och ovanpå allt det kom illdådet den 11 september 2001.

Vid samtliga dessa attentat utom det sistnämnda vände USA andra kinden till. USA retalierade mot dessa angrepp med på sin höjd avfyrandet av någon enstaka kryssningsmissil. Regimerna som stod bakom terroristerna fick sitta kvar och fortsätta med sin ondska fram till år 2001. Terrordåden blev därför bara värre och värre.

Har USAs regering bevisat att just Husseinregimen stod bakom något visst terrordåd? Så vitt jag vet har inte USAs regering offentliggjort något bevis som specificerar just vilka av alla de skedda terrordåden Husseinregimen låg bakom.

Men det behövs inte. Blotta faktumet att Husseinregimen tränar, finansierar och härbärgerar terrorister överhuvudtaget gör den till en fiende till alla civiliserade stater.

Vi får hoppas att USAs politiska ledare nu har morskat upp sig och att det är slut med politiken att vända andra kinden till mot terrorister. Vi får hoppas att när kriget mot Irak är vunnet går USA vidare och tar itu med de övriga staterna som stöder terrorismen - som t ex Iran, Syrien och Libyen. Självförsvar är det enda alternativet till självmord när man handskas med sådan ondska som terrorismen.

Inga kommentarer: