onsdag, juni 04, 2003

SOCIALISMENS INFLYTANDE

Henrik Unnés insändare, Socialismens inflytande:

Socialismens inflytande har medfört mycken ondska. Dagens parasitism, förtryck och terrorism i Mellanöstern är ett exempel. Orsaken är att det är oljan i Mellanöstern som finansierar ovannämnda parasitism, förtryck och terrorism. Och det beror i sin tur på att oljan har hamnat i händerna på regeringarna i Mellanöstern.

På 1950-talet nationaliserades oljefälten i Mellanöstern. Detta var en jättelik stöld. Det var nämligen de amerikanska och europeiska oljebolagen som hade gjort oljan i Mellanöstern till ett ekonomiskt värde. Det var ju oljebolagen som hade prospekterat efter oljan, som hade borrat oljebrunnarna, som hade byggt oljeledningarna, som hade byggt utskeppningshamnarna, osv. Oljeutvinningsindustrin i Mellanöstern var därför oljebolagens rättmätiga egendom. Utan oljebolagen hade oljan bara legat kvar i marken till ingen nytta.

Frågan är hur regeringarna i Mellanöstern kunde komma undan med sin stöld av oljefälten. Här kommer socialismens inflytande in i bilden. Det hade varit tämligen lätt för västländerna att förhindra stölden av oljefälten med militära medel. Regeringarna i sådana primitiva länder som Iran och Saudiarabien hade varit chanslösa mot USA och Storbrittanien. Men redan på 1950-talet, och t o m i USA, hade socialistiska idéer ett starkt inflytande i västländerna. När regeringarna i Mellanöstern började stjäla oljefälten vågade inte USAs och Storbrittaniens ledare skicka in sin militär för att försvara oljebolagens egendom. Om de hade gjort det hade ju den egna vänstern beskyllt dem för att skydda den rika storindustrin mot de fattiga arabländerna och det fattiga Iran. USAs och Englands politiker hade inte tillräckligt med civilkurage för att stå upp mot den vänsterdominerade massmedian och intelligentsian.

Ända sedan dess har regeringarna i Mellanöstern kunnat skinna västländerna och använda oljepengarna till ett svinaktigt frosseri i lyxkonsumtion och gigantiska inköp av vapen. Oljepengarna har finansierat såväl härskarnas marmorpalats, deras blodiga krig mot Israel och mot sina egna folk som deras stöd till mordiska terrorister. Sådana tyranner som Hussein och Khomeini hade inte kunnat ställa till så mycken skada om de inte hade förfogat över oljepengarna. Sannolikt hade de inte ens kommit till makten till att börja med om USA och Storbrittanien hade ingripit mot stölden av oljefälten.

Om de privata oljebolagen hade fått behålla sina oljefält hade intäkterna från dem i stor utsträckning gått till investeringar som hade ökat arabernas och iraniernas levnadsstandard. Men på grund av socialismens inflytande går oljepengarna till att finansiera terrorism och förtryck istället. Socialismen är onekligen ond.

Inga kommentarer: