fredag, mars 28, 2003

NÄTVERKET FÖR DEMOKRATI I IRAK

Jag fick nyligen följande e-mail från Abbas Ridha:

"HOT

Den 15-02-2003 hade jag och många exilirakier organiserat en demonstration mot Saddam, framför den Irakiska ambassaden.

Sedan dess har jag framträtt i TV och tidningar.

Irakier som bor i Sverige har ringt mig och hotat mig till livet. Jag var beredd på detta, och medveten att det finns många irakier som har fått asyl, men ändå reser till Irak och Saddams anhängare.

Göran Persson har sagt i TV att anledningen till att de utvisade två diplomater är att de spionerade på irakier som är i opposition till Saddam. Jag var med i detta inslaget och krävde att Sveriges regering borde stänga ambassaden helt och hållet (Rapport).

Många irakier har råkat illa ut i Sverige på grund av att de vill ha en förändring i sitt hemland.

Jag har aldrig trott att jag skulle bli hotad på grund av mina åsikter gällande det irakiska kommunistiska partiet som får direkt stöd av Vänsterpartiet. I SVT-Morgon programmet har jag sagt att det irakiska kommunistiska partiet är anti-amerikanskt och att de har gått ut med ett brev där de kallar befrielsekriget för ockupation, samt kräver att kriget skall stoppas. Jag uttryckte mina åsikter klart, och tyckte att irakier borde glömma sina meningsskillnader och jobba för att bli av med Saddam först sedan kan de slås för folkets röster.

För detta blev jag hotad till livet av en person som klart sagt att de kommer att "dra mig på gatorna". Så har de gjort i Irak på 50-talet och de har samarbetat med Saddam 1975-76 och orsakat mångas liv. Irakiska kommunistiska partiet är icke-demokratiskt och grymt. Jag är rädd för dem.

Hur kan svenska myndigheter skydda mig från dessa personer som har fått tillstånd för att de i opposition mot Saddam, men nu hotar mig som är motståndare till Saddam och stödjer befrielsekriget, och leder nätverket för demokrati i Irak...med liberalt tänkande.

Med vänliga hälsningar
Abbas Ridha
Nätverket för demokrati i Irak.
08-7602107, 073-7600303."

Inga kommentarer: