onsdag, juni 18, 2003

OLJE-TJUVAR

Henrik Unné's insändare, Olje-tjuvar (2003-06-15):

De politiska härskarna i Saudiarabien är stolta över sin iver att upprätthålla den islamska religionens regler och traditioner. De vill framstå som trogna, rättviseälskande muslimer.

En regel som ingår i Islam är att man inte ska stjäla. Härskarna i Saudiarabien tillämpar denna regel i sitt rättssystem. De är så nitiska att de t o m låter hugga av händerna på tjuvar.

Men om Saudiarabiens ledare ville vara RIKTIGT nitiska motståndare till tjuveri borde de låta hugga av sina EGNA händer. Härskarna i Saudiarabien genomförde nämligen en jättelik stöld själva på 1950-talet.

Då stal de en oljeutvinningsindustri som var värd många miljarder dollar. Denna industri tillhörde inte saudiaraberna. Oljeutvinningsindustrin i Saudiarabien hade nämligen byggts upp av amerikanska oljebolag. De amerikanska oljebolagen hade prospekterat efter oljan, de hade borrat oljebrunnarna, de hade byggt oljeledningarna, de hade byggt utskeppningshamnarna.

Oljeutvinningsindustrin i Saudiarabien var därför de amerikanska oljebolagens rättmätiga egendom. Det var de som hade gjort oljan till ett ekonomiskt värde. Utan de amerikanska oljebolagen hade oljan bara förblivit en värdelös sörja liggande i marken. De multinationella oljebolagen, inte araberna, skapade oljerikedomarna i Saudiarabien.

Men muslimerna protesterade inte när Saudiarabiens härskare stal oljefälten. Och de muslimska massorna agiterar inte idag för att oljefälten ska lämnas tillbaka till sina rättmätiga ägare. Så det är fel att tro att Islam, eller någon annan religion för den delen, kan utgöra en grund för en rättstat. Härskare som stöder sin makt på en religion kommer alltid att hyckla. Religion är nämligen till sin natur irrationell.

Enligt Islam härrör alla moraliska regler från Allah - via profeten Mohammed. Och Mohammed hade aldrig bevisat att hans påstådda uppenbarelser var sanna. Eftersom de inte är grundade i verklighetens fakta kan inte enskilda muslimer kontrollera huruvida reglerna tillämpas på "rätt" sätt genom att på egen hand titta på verkligheten. De får bara lita på en auktoritet. Och auktoriteten är makthavarna.

Så om makthavarna i Saudiarabien säger att oljan tillhör dem bara för att Allah har placerat oljan på saudiarabisk territorium kan ingen säga emot - om de inte vågar ifrågasätta och utmana Islam. Vilket de amerikanska politiska ledarna inte vågade göra på 1950-talet.

Stölden av de saudiarabiska oljefälten visar att religion inte skapar rättvisa.

Inga kommentarer: