måndag, mars 31, 2003

FÖRSVARSTAL

Filip Björner har ställt samman följande försvarstal:

Försvarstal

Varför är USA:s välbehövliga krig i Irak välbehövligt? Här följer mina argument i ett kort försvarstal:

Grundorsak
1) Saddam Hussein är en notorisk mördare, torterare och förtryckare. Hans regim bygger från A till Ö på skräck, underkastelse och blind lydnad. (Detta är ett välkänt faktum. Men om någon – mot förmodan – tvivlar på det, så finns det minst elvatusen och kanske fler än tolvtusen flyktingar från Irak i Sverige som man kan ställa frågor till.)

Grundverkan
2) Så länge Saddam Hussein finns kvar vid makten kommer han att fortsätta att mörda kommunister, muslimer, kurder, assyrier, araber, judar, irakier, iranier och andra. Det finns bara ett sätt att stoppa honom. Med våld. (Ett exempel på det är att flygförbudszonerna i Södra och Norra Irak har räddat livet på många kurder [främst i norr] och andra personer [främst i söder] under 90-talets gång.)

Följdorsak
3) Om varje oskyldig människas rätt till livet skall respekteras, så måste Saddam Hussein oskadliggöras. Först efter det kan det irakiska folket -- efter 35 års skräckvälde -- få uppleva en smula demokrati, frihet och rättssäkerhet.

Följdverkan
4) Om ingen annan bryr sig om att göra det jobbet (eller inte kan eller inte vågar göra det), så bör varje människovän vara tacksam för att USA nu äntligen gör det. Det är inte en dag för tidigt.

Sammanfattningen av de fyra punkterna är att USA och Storbritannien (samt Spanien, Polen och Danmark) bedriver ett välbehövligt befrielsekrig i Irak. Fienden är den saddamistiska regimen och de som skall befrias är Iraks invånare.

Den som vill kommentera detta, eller diskutera saken vidare med mig, får gärna mejla mig. Jag finns här: filip.bjorner@chello.se

Filip Björner

Om ni vill läsa fler rationella argument, läs hela texten från början med start här: Är ordet "fred" en spottloska?

Inga kommentarer: