torsdag, april 10, 2003

VILKA STÅR BAKOM "FREDS"RÖRELSEN?

Man kan fråga sig vad för det är för motiv som ligger bakom "freds"rörelsen. Efter ni har läst intervjun med Sköld Peter Matthis från "nätverket mot krig", står det nog klart att det egentligen inte är "freden" de eftersträvar utan det är hatet mot USA som är drivkraften för kampanjen. Sköld Peter Matthis som har förflutet i FNL-rörelsen, har skrivit under en debattartikel där han uppmanar till en bojkott av amerikanska varor. Följande organisationer och partier medverkar i "nätverket": KPML(r), Palestinagruppen i Stockholm, Svensk-kubanska föreningen, Sveriges Kommunistiska Parti, Socialistiska partiet m.fl.. "Nätverket Stoppa USA:s krig" och "Koalitionen för Fred i Mellanöstern" är arrangörer i Göteborg. "Stoppakriget.nu" har en länk till "Svensk-Kubanska" föreningen. Kontaktpersonen Bengt Frejd är medlem i KPLM(r) och ordförande i idrottsklubben "Proletärens FF". "Stoppkriget.tk" har en länk till organisationen International A.N.S.W.E.R..

Finns det någon lämplig aktivitet man kan göra nu på lördag, den 12 april? Mitt förslag är att ni går ut och handlar amerikanska, brittiska, och israeliska varor.

Inga kommentarer: