onsdag, juni 29, 2005

VÄST ÄR BÄST

Här är Henrik Unnés insändare om kulturer (2005-06-26):

VÄST ÄR BÄST

Går det att säga att en kultur är objektivt bättre än en annan?

Javisst!

Olika kulturer har olika konsekvenser när dess medlemmar praktiserar dem. Och en kultur vars konsekvenser gagnar det mänskliga livet är objektivt bättre än en kultur vars konsekvenser skadar detsamma.

En kultur som ger upphov till frihet är objektivt bättre än en som ger upphov till slaveri. En som ger upphov till rikedom är objektivt bättre än en som ger upphov till fattigdom. Att äta sig mätt är objektivt bättre än att svälta. Att leva till en hög ålder är objektivt bättre än att dö ung. Att kunna uppnå lycka är objektivt bättre än att tvingas lida. Att kunna uppnå självaktning är objektivt bättre än att dyrka underkastelse. Osv.

Den västerländska civilisationen, med dess förnuft och frihet, är därför objektivt bättre än de traditionella kulturerna i resten av världen.

Henrik Unné

Inga kommentarer: